Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 499 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 499
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 129
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 178 návštěvníků
Odpověď B: 115 návštěvníků
Odpověď C: 129 návštěvníků
Odpověď D: 77 návštěvníků