Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 726 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 726
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 201
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 250 návštěvníků
Odpověď B: 155 návštěvníků
Odpověď C: 201 návštěvníků
Odpověď D: 120 návštěvníků