This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 961 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 961
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 272
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 329 návštěvníků
Odpověď B: 205 návštěvníků
Odpověď C: 272 návštěvníků
Odpověď D: 155 návštěvníků