This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 824 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 824
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 234
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 278 návštěvníků
Odpověď B: 174 návštěvníků
Odpověď C: 234 návštěvníků
Odpověď D: 138 návštěvníků