Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 611 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 611
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 161
Procentuální úspěšnost: 26%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 218 návštěvníků
Odpověď B: 135 návštěvníků
Odpověď C: 161 návštěvníků
Odpověď D: 97 návštěvníků