Úloha ID 363 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 433 lidí
Zveřejněno: 16. 11. 2016, 20:38

Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 433
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 110
Procentuální úspěšnost: 25%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 155 návštěvníků
Odpověď B: 104 návštěvníků
Odpověď C: 110 návštěvníků
Odpověď D: 64 návštěvníků