This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 35 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3456 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:36

Které z nabízených funkcí jsou inkompatibilní?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3456
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2096
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 421 návštěvníků
Odpověď B: 2096 návštěvníků
Odpověď C: 379 návštěvníků
Odpověď D: 560 návštěvníků