Úloha ID 35 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3399 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:36

Které z nabízených funkcí jsou inkompatibilní?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3399
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2056
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 416 návštěvníků
Odpověď B: 2056 návštěvníků
Odpověď C: 373 návštěvníků
Odpověď D: 554 návštěvníků