Úloha ID 34 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3005 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:36

O udělení amnestie rozhoduje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3005
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 404
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2551 návštěvníků
Odpověď B: 22 návštěvníků
Odpověď C: 404 návštěvníků
Odpověď D: 28 návštěvníků