Úloha ID 339 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 410 lidí
Zveřejněno: 4. 11. 2016, 20:03

Jaké datum označuje symbolický konec zatých dvacátých let?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Správně je B, 24. 10. 1929, takzvaný černý čtvrtek (krach na NY burze) se označuje jako symbolický konec dvacátých let. Následovala velká hosp. krize


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 410
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 244
Procentuální úspěšnost: 60%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 244 návštěvníků
Odpověď C: 111 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků