Úloha ID 33 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3321 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Důležitý dokument, jenž byl přijat v roce 1992 a je součástí ústavního pořádku ČR se nazývá?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3321
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 926
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 307 návštěvníků
Odpověď B: 1750 návštěvníků
Odpověď C: 926 návštěvníků
Odpověď D: 338 návštěvníků