Úloha ID 33 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3306 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Důležitý dokument, jenž byl přijat v roce 1992 a je součástí ústavního pořádku ČR se nazývá?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3306
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 919
Procentuální úspěšnost: 28%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 307 návštěvníků
Odpověď B: 1743 návštěvníků
Odpověď C: 919 návštěvníků
Odpověď D: 337 návštěvníků