Úloha ID 31 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3158 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3158
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1302
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1302 návštěvníků
Odpověď B: 767 návštěvníků
Odpověď C: 516 návštěvníků
Odpověď D: 573 návštěvníků