This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 31 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3201 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3201
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1326
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1326 návštěvníků
Odpověď B: 775 návštěvníků
Odpověď C: 522 návštěvníků
Odpověď D: 578 návštěvníků