Úloha ID 31 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3155 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3155
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1300
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1300 návštěvníků
Odpověď B: 767 návštěvníků
Odpověď C: 516 návštěvníků
Odpověď D: 572 návštěvníků