Úloha ID 31 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3181 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3181
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1316
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1316 návštěvníků
Odpověď B: 770 návštěvníků
Odpověď C: 520 návštěvníků
Odpověď D: 575 návštěvníků