Úloha ID 31 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3064 lidí
Zveřejněno: 16. 9. 2010, 16:35

Který z novověkých filosofů není stoupencem empirismu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3064
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1256
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1256 návštěvníků
Odpověď B: 750 návštěvníků
Odpověď C: 502 návštěvníků
Odpověď D: 556 návštěvníků