Úloha ID 306 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2372 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2014, 16:06

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2372
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1555
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1555 návštěvníků
Odpověď B: 502 návštěvníků
Odpověď C: 155 návštěvníků
Odpověď D: 160 návštěvníků