This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 306 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2469 lidí
Zveřejněno: 1. 11. 2014, 16:06

Idea je chápána jako význam pojmu – jeho podstata .Ideje jsou neměnné, dokonalé, imanentní jsoucna; nevznikají ani nezanikají. Jsou to vzory pro jednotlivé věci. Autor nauky o idejích je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2469
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1614
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1614 návštěvníků
Odpověď B: 521 návštěvníků
Odpověď C: 164 návštěvníků
Odpověď D: 170 návštěvníků