Úloha ID 305 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1960 lidí
Zveřejněno: 7. 10. 2014, 10:54

Představitelem pozitivismu není:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1960
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 773
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 469 návštěvníků
Odpověď B: 348 návštěvníků
Odpověď C: 773 návštěvníků
Odpověď D: 370 návštěvníků