Úloha ID 305 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2002 lidí
Zveřejněno: 7. 10. 2014, 10:54

Představitelem pozitivismu není:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2002
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 786
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 480 návštěvníků
Odpověď B: 355 návštěvníků
Odpověď C: 786 návštěvníků
Odpověď D: 381 návštěvníků