This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 305 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2151 lidí
Zveřejněno: 7. 10. 2014, 10:54

Představitelem pozitivismu není:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2151
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 832
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 524 návštěvníků
Odpověď B: 383 návštěvníků
Odpověď C: 832 návštěvníků
Odpověď D: 412 návštěvníků