Úloha ID 303 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1925 lidí
Zveřejněno: 26. 8. 2014, 15:06

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1925
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1056
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1056 návštěvníků
Odpověď B: 151 návštěvníků
Odpověď C: 199 návštěvníků
Odpověď D: 519 návštěvníků