Úloha ID 303 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1768 lidí
Zveřejněno: 26. 8. 2014, 15:06

Nauka o světě jako celku, o jeho vzniku, struktuře a zákonitostech,

jeho vývoje se nazývá:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1768
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 964
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 964 návštěvníků
Odpověď B: 138 návštěvníků
Odpověď C: 184 návštěvníků
Odpověď D: 482 návštěvníků