This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 301 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1810 lidí
Zveřejněno: 28. 5. 2014, 20:18

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1810
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 188
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1008 návštěvníků
Odpověď B: 188 návštěvníků
Odpověď C: 122 návštěvníků
Odpověď D: 492 návštěvníků