Úloha ID 301 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1772 lidí
Zveřejněno: 28. 5. 2014, 20:18

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1772
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 184
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 988 návštěvníků
Odpověď B: 184 návštěvníků
Odpověď C: 120 návštěvníků
Odpověď D: 480 návštěvníků