This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 301 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1918 lidí
Zveřejněno: 28. 5. 2014, 20:18

Po první světové válce se značně pozměnila mapa Evropy a vzniklo:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1918
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 200
Procentuální úspěšnost: 10%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1065 návštěvníků
Odpověď B: 200 návštěvníků
Odpověď C: 127 návštěvníků
Odpověď D: 526 návštěvníků