Úloha ID 300 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2090 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2014, 12:05

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2090
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 564
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 564 návštěvníků
Odpověď B: 1155 návštěvníků
Odpověď C: 346 návštěvníků
Odpověď D: 25 návštěvníků