This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 300 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2264 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2014, 12:05

Kterým z následujících termínů se označuje filozofický směr, který zastává názor, že příčiny a výsledky dění v přírodě či společnosti jsou projevem vůle vyšší bytosti?






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2264
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 602
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 602 návštěvníků
Odpověď B: 1250 návštěvníků
Odpověď C: 386 návštěvníků
Odpověď D: 26 návštěvníků