Úloha ID 298 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2291 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2014, 13:26

Který z uvedených protiprávních činů není přestupkem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2291
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1167
Procentuální úspěšnost: 51%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 799 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 1167 návštěvníků
Odpověď D: 212 návštěvníků