This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 297 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2028 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2014, 20:20

Za určitých okolností není považováno za protiprávní jinak trestné jednání, nejedná se však o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2028
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1023
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 356 návštěvníků
Odpověď B: 222 návštěvníků
Odpověď C: 427 návštěvníků
Odpověď D: 1023 návštěvníků