This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 296 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2034 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2014, 20:20

Pokud účastník soudního řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může uplatnit tzv. opravné prostředky řádné a mimořádné. Mezi mimořádné opravné prostředky nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2034
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 890
Procentuální úspěšnost: 44%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 318 návštěvníků
Odpověď B: 890 návštěvníků
Odpověď C: 292 návštěvníků
Odpověď D: 534 návštěvníků