Úloha ID 295 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 1883 lidí
Zveřejněno: 3. 1. 2014, 19:01

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1883
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1258
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1258 návštěvníků
Odpověď B: 219 návštěvníků
Odpověď C: 147 návštěvníků
Odpověď D: 259 návštěvníků