This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 295 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2141 lidí
Zveřejněno: 3. 1. 2014, 19:01

Držba je stav, kdy někdo nakládá s věcí jako s vlastní. Je−li někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu ______ a nemovité po dobu ______, stává se jejím vlastníkem.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2141
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1425
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1425 návštěvníků
Odpověď B: 249 návštěvníků
Odpověď C: 171 návštěvníků
Odpověď D: 296 návštěvníků