This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 294 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2442 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2442
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1699
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 567 návštěvníků
Odpověď B: 1699 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 139 návštěvníků