Úloha ID 294 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2411 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2411
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1675
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 562 návštěvníků
Odpověď B: 1675 návštěvníků
Odpověď C: 37 návštěvníků
Odpověď D: 137 návštěvníků