This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 294 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2559 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Proces usuzování, ve kterém se od předpokladů dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2559
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1785
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 587 návštěvníků
Odpověď B: 1785 návštěvníků
Odpověď C: 39 návštěvníků
Odpověď D: 148 návštěvníků