This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 293 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2117 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2117
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 869
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 250 návštěvníků
Odpověď B: 869 návštěvníků
Odpověď C: 823 návštěvníků
Odpověď D: 175 návštěvníků