Úloha ID 293 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2067 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2067
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 847
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 247 návštěvníků
Odpověď B: 847 návštěvníků
Odpověď C: 799 návštěvníků
Odpověď D: 174 návštěvníků