Úloha ID 293 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2035 lidí
Zveřejněno: 9. 11. 2013, 21:23

Ve věci rozpuštění či obnovení politických stran a hnutí rozhoduje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2035
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 833
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 244 návštěvníků
Odpověď B: 833 návštěvníků
Odpověď C: 788 návštěvníků
Odpověď D: 170 návštěvníků