This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 291 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2321 lidí
Zveřejněno: 9. 10. 2013, 10:32

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2321
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2146
Procentuální úspěšnost: 92%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 67 návštěvníků
Odpověď B: 37 návštěvníků
Odpověď C: 2146 návštěvníků
Odpověď D: 71 návštěvníků