Úloha ID 291 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2141 lidí
Zveřejněno: 9. 10. 2013, 10:32

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2141
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1984
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 59 návštěvníků
Odpověď B: 32 návštěvníků
Odpověď C: 1984 návštěvníků
Odpověď D: 66 návštěvníků