This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 291 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2428 lidí
Zveřejněno: 9. 10. 2013, 10:32

Filosofická disciplína, která zkoumá morálku a zda existují obecně závazná pravidla pro naše chování, se jmenuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2428
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2250
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 69 návštěvníků
Odpověď B: 38 návštěvníků
Odpověď C: 2250 návštěvníků
Odpověď D: 71 návštěvníků