Úloha ID 290 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1862 lidí
Zveřejněno: 23. 9. 2013, 14:02

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1862
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1197
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 328 návštěvníků
Odpověď B: 282 návštěvníků
Odpověď C: 55 návštěvníků
Odpověď D: 1197 návštěvníků