Úloha ID 290 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1831 lidí
Zveřejněno: 23. 9. 2013, 14:02

Který z typů autority (panství) podle Maxe Webera vyplývá z víry k neobyčejným kvalitám a vlastnostem této osobnosti?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1831
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1175
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 321 návštěvníků
Odpověď B: 280 návštěvníků
Odpověď C: 55 návštěvníků
Odpověď D: 1175 návštěvníků