Úloha ID 29 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2828 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Dle Eysenckovy typologie osobnosti je sangvinik charakterizován jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2828
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1909
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 398 návštěvníků
Odpověď B: 1909 návštěvníků
Odpověď C: 226 návštěvníků
Odpověď D: 295 návštěvníků