This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 29 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2976 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Dle Eysenckovy typologie osobnosti je sangvinik charakterizován jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2976
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2004
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 424 návštěvníků
Odpověď B: 2004 návštěvníků
Odpověď C: 244 návštěvníků
Odpověď D: 304 návštěvníků