This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 288 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2185 lidí
Zveřejněno: 24. 8. 2013, 21:41

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2185
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 951
Procentuální úspěšnost: 44%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 951 návštěvníků
Odpověď B: 50 návštěvníků
Odpověď C: 764 návštěvníků
Odpověď D: 420 návštěvníků