This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 288 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2051 lidí
Zveřejněno: 24. 8. 2013, 21:41

Která mezinárodní organizace založená r. 1949 se sídlem ve Štrasburku se zabývá především stavem lidských práv v evropských zemích? (členským státem je dokonce i Švýcarsko)


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2051
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 885
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 885 návštěvníků
Odpověď B: 46 návštěvníků
Odpověď C: 724 návštěvníků
Odpověď D: 396 návštěvníků