Úloha ID 287 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 1885 lidí
Zveřejněno: 2. 8. 2013, 13:15

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1885
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 912
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 81 návštěvníků
Odpověď B: 211 návštěvníků
Odpověď C: 912 návštěvníků
Odpověď D: 681 návštěvníků