Úloha ID 287 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 1845 lidí
Zveřejněno: 2. 8. 2013, 13:15

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1845
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 887
Procentuální úspěšnost: 48%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 78 návštěvníků
Odpověď B: 206 návštěvníků
Odpověď C: 887 návštěvníků
Odpověď D: 674 návštěvníků