This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 287 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2251 lidí
Zveřejněno: 2. 8. 2013, 13:15

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2251
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1102
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 92 návštěvníků
Odpověď B: 247 návštěvníků
Odpověď C: 1102 návštěvníků
Odpověď D: 810 návštěvníků