This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 287 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2097 lidí
Zveřejněno: 2. 8. 2013, 13:15

Které z uvedených právních odvětví není odvětvím soukromého práva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2097
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1021
Procentuální úspěšnost: 49%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 85 návštěvníků
Odpověď B: 227 návštěvníků
Odpověď C: 1021 návštěvníků
Odpověď D: 764 návštěvníků