Úloha ID 285 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2035 lidí
Zveřejněno: 5. 5. 2013, 19:29

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2035
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1831
Procentuální úspěšnost: 90%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1831 návštěvníků
Odpověď B: 65 návštěvníků
Odpověď C: 33 návštěvníků
Odpověď D: 106 návštěvníků