Úloha ID 285 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2009 lidí
Zveřejněno: 5. 5. 2013, 19:29

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2009
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1810
Procentuální úspěšnost: 90%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1810 návštěvníků
Odpověď B: 63 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 104 návštěvníků