Úloha ID 285 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1868 lidí
Zveřejněno: 5. 5. 2013, 19:29

Ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky, označujeme jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1868
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1680
Procentuální úspěšnost: 90%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1680 návštěvníků
Odpověď B: 57 návštěvníků
Odpověď C: 32 návštěvníků
Odpověď D: 99 návštěvníků