Úloha ID 283 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1577 lidí
Zveřejněno: 30. 4. 2013, 10:53

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1577
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1119
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 50 návštěvníků
Odpověď B: 346 návštěvníků
Odpověď C: 1119 návštěvníků
Odpověď D: 62 návštěvníků