Úloha ID 283 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1736 lidí
Zveřejněno: 30. 4. 2013, 10:53

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1736
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1239
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 55 návštěvníků
Odpověď B: 378 návštěvníků
Odpověď C: 1239 návštěvníků
Odpověď D: 64 návštěvníků