This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 283 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1900 lidí
Zveřejněno: 30. 4. 2013, 10:53

Statky, které jsou užitečné, ale nejsou vzácné, se nazývají:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1900
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1369
Procentuální úspěšnost: 72%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 61 návštěvníků
Odpověď B: 403 návštěvníků
Odpověď C: 1369 návštěvníků
Odpověď D: 67 návštěvníků