This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 282 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2013 lidí
Zveřejněno: 20. 4. 2013, 23:49

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2013
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 265
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 99 návštěvníků
Odpověď B: 182 návštěvníků
Odpověď C: 265 návštěvníků
Odpověď D: 1467 návštěvníků