Úloha ID 282 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1903 lidí
Zveřejněno: 20. 4. 2013, 23:49

Výrobní faktory se člení na primární a sekundární. Který z nabízených možností není primárním výrobním faktorem?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1903
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 251
Procentuální úspěšnost: 13%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 95 návštěvníků
Odpověď B: 172 návštěvníků
Odpověď C: 251 návštěvníků
Odpověď D: 1385 návštěvníků