Úloha ID 279 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 1940 lidí
Zveřejněno: 19. 4. 2013, 12:21

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu _____ let a právo je volit má každý občan ČR po dosažení věkové hranice _____ let a občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl věku _____ let a v ČR pobývá nejméně _____ dnů.

Kterou z následujících možností je třeba doplnit do textu tak, aby bylo tvrzení pravdivé?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1940
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 760
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 576 návštěvníků
Odpověď B: 760 návštěvníků
Odpověď C: 119 návštěvníků
Odpověď D: 485 návštěvníků