Úloha ID 278 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2306 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2013, 12:56

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2306
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1971
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 91 návštěvníků
Odpověď B: 112 návštěvníků
Odpověď C: 1971 návštěvníků
Odpověď D: 132 návštěvníků