Úloha ID 278 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2200 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2013, 12:56

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2200
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1876
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 88 návštěvníků
Odpověď B: 107 návštěvníků
Odpověď C: 1876 návštěvníků
Odpověď D: 129 návštěvníků