Úloha ID 278 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2335 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2013, 12:56

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2335
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1996
Procentuální úspěšnost: 85%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 92 návštěvníků
Odpověď B: 113 návštěvníků
Odpověď C: 1996 návštěvníků
Odpověď D: 134 návštěvníků